DIGIN logo
Menu

Avtorji

Programski odbor k sodelovanju vabi avtorje, ki lahko s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in trende na področjih, ki jih pokriva konferenca.

Dobrodošli so tako teoretično kot empirično zasnovani prispevki, vedno pa morajo biti umeščeni v okvir strokovnega ali znanstvenega dela.

Prispevek naj načeloma ne presega štirih strani A4 formata. Napisan je lahko v slovenščini ali angleščini. Povzetek je obvezen, literatura in drugi sestavni deli morajo ustrezati običajni strukturi člankov, predstavljenih na znanstvenih konferencah.

Format prispevka je dostopen v dokumentu s predlogami za Word/Latex format. Avtorji naj oddajo prispevke z naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v EasyChair sistem. Programski odbor bo pregledal in ocenil prispevke.

Med prispevki bomo podelili nagrado za najboljši članek. Več najboljših člankov bo šlo v tudi recenzijski postopek za revijo Uporabna informatika ter znanstveno revijo Informatica.