Menu

Avtorji

Programski odbor DIGIN 2024 vabi avtorje, da prispevajo svoje raziskave, ki osvetljujejo nove ideje in trende v digitalni vključenosti in dostopnosti. Iščemo prispevke, ki bodo obogatili našo konferenco z novimi spoznanji, bodisi teoretičnimi bodisi empiričnimi, vedno pa utemeljenimi v strokovnem ali znanstvenem kontekstu.

Smernice za prispevek:

  • Obseg: Prispevki naj ne presegajo štirih strani A4.
  • Jezik: Zahteva se pisanje v angleškem jeziku.
  • Struktura: Vključiti morate povzetek, literaturo in druge sestavne dele, skladno s standardi znanstvenih konferenc.
  • Predloge: Skrbno upoštevajte format prispevka, določen v IJS Word/Latex predlogah.
 

Prispevke z naslovom, elektronskim naslovom in kontaktnimi podatki korespondenčne osebe oddajte preko sistema EasyChair. Vsak prispevek bo skrbno pregledan in ocenjen s strani našega programskega odbora.

Priznanja in objave:

  • Nagrada za najboljši članek: Med prispevki bomo izbrali in nagradili najboljši članek.
  • Objave: Izbrane vrhunske članke bomo predložili v recenzijski postopek za revijo Uporabna informatika in znanstveno revijo Informatica.
  • Vključitev v AccessibleEU Digital Library: Izbrane članke v angleškem jeziku bomo vključili tudi v digitalno zbirko AccessibleEU Digital Library.
 

Pridružite se nam na DIGIN 2024 in s svojimi prispevki prispevajte k oblikovanju prihodnosti digitalne vključenosti in dostopnosti. Vaša raziskava lahko odpre nove poti za razumevanje in izboljšanje digitalne družbe za vse.