DIGIN logo
Menu

Programski svet

Predsednik  

Matjaž Gams – Institut Jožef Stefan 

 

Člani

Matjaž Debevc – AccessibleEU 

Zoran Ren – Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

Marta Licardo – Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Boštjan Šumak – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Damjana Kogovšek – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Matevž Pogačnik – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Dušan Caf – Alma Mater Europaea