DIGIN logo
Menu

Programski odbor

Predsednik  

Ines Kožuh – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

 

Podpredsednik 

Andraž Petrovčič – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

 

 Člani

Maja Pušnik – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Katja Kous – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Darinka Verdonik – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Mirjam Sepesy Maučec – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dragica Haramija – Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta 

Patricija Sedminek – Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Natalija Špur – Univerza v Mariboru 

Narvika Bovcon – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Klemen Pečnik – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

Katja Mahnič – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Jelena Ficzko – Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 

Anamarija Kejžar – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo 

Jana Mali – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo 

Simona Hvalič Touzery – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

Vesna Dolničar – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

Darja Grošelj – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

Janez Drobnič – Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

Vanja Riccarda Kiswarday – Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

Aksinja Kermauner – Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

Janja Gabruč – Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije 

Mojca Debeljak – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 

Zdenka Wltavsky – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 

Alenka Gajšt – Društvo študentov invalidov Slovenije 

Darja Ivanuša – Kline Inštitut za napredno upravljanje komunikacij – INUK 

Mateja Toman – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenija – NSIOS 

Borut Čampelj – Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Saša Mlakar – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide 

Aida Kamišalić Latifić – Ministrstvo za digitalno preobrazbo