DIGIN logo
Menu

O konferenci

Konfererenca DIGIN 2023, ki letos poteka prvič, je namenjena osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov za uporabo podpornih tehnologij za vključevanje vseh oseb z različnimi oblikami oviranosti, kar vključuje:

 • gibalno ovirane osebe,
 • slepe in slabovidne osebe,
 • gluhe in naglušne osebe,
 • osebe s težavami v kognitivnem funkcioniranju in tudi
 • starejše osebe z različnimi oblikami oviranostmi.
 

Konferenco organizirajo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Institut Jožef Stefan in  European accessability resource center –  AccessibleEU.          

Konferenca bo potekala pod okriljem multikonference Informacijska družba 2023 in bo imela značaj osveščanja, informiranja, omreževanja in posvetovanja. Odvijala se bo na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Teme konference:

 • Digitalna vključenost
 • Podporne tehnologije
 • Dostopnost spletišč
 • Dostopnost mobilnih aplikacij
 • Dostopnost do proizvodov in storitev
 • Dostopne avdio in avdiovizualne medijske storitve
 • Uporaba digitalnih medijev med osebami z različnimi oblikami oviranosti
 • Uporaba umetne inteligence v digitalni vključenosti
 • Dostopnost v razširjeni resničnosti (XR)
 • Uporaba podpornih tehnologij za Metaverse
 • Aktualni družbeni izzivi in vidiki uporabe sodobnih podpornih tehnologij
 • Vloga digitalne pismenosti in drugih oblik pismenosti v digitalni vključenosti
 • Uporaba možgansko-računalniških vmesnikov v digitalni vključenosti

Izvedba konference

Konferenca bo hibridnega tipa s pomočjo videokonferenčnega programa ZOOM. Vključena bo tudi dostopnost s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika in podnaslavljanje v živo. Po potrebi bo na voljo tudi zvočno opisovanje prek ZOOM.