Menu

O konferenci

Konfererenca DIGIN 2024, ki letos poteka drugič, je namenjena osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov za uporabo podpornih tehnologij za vključevanje vseh oseb z različnimi oblikami oviranosti, kar vključuje:

 • gibalno ovirane osebe,
 • slepe in slabovidne osebe,
 • gluhe in naglušne osebe,
 • osebe s težavami v kognitivnem funkcioniranju in tudi
 • seniorje z različnimi oblikami oviranostmi.
 

Konferenco organizirajo Institut Jožef Stefan, Evropski center virov o dostopnosti – AccessibleEU, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Nacionalni svet invalidskih organizacij – NSIOS

Konferenca bo potekala pod okriljem multikonference Informacijska družba 2024 in bo imela značaj osveščanja, informiranja, omreževanja in posvetovanja. Odvijala se bo na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Teme konference:

 • Digitalna vključenost
 • Podporne tehnologije
 • Dostopnost spletišč
 • Dostopnost mobilnih aplikacij
 • Dostopnost do proizvodov in storitev
 • Dostopne avdio in avdiovizualne medijske storitve
 • Uporaba digitalnih medijev med osebami z različnimi oblikami oviranosti
 • Uporaba umetne inteligence v digitalni vključenosti
 • Dostopnost v razširjeni resničnosti (XR)
 • Uporaba podpornih tehnologij za Metaverse
 • Aktualni družbeni izzivi in vidiki uporabe sodobnih podpornih tehnologij
 • Vloga digitalne pismenosti in drugih oblik pismenosti v digitalni vključenosti
 • Uporaba možgansko-računalniških vmesnikov v digitalni vključenosti
 • Digitalna vključenost za seniorje

 

Izvedba konference
Konferenca bo hibridnega tipa, v živo, v dvorani, in na daljavo s pomočjo videokonferenčnega programa ZOOM.

Vključena bo tudi dostopnost s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika in podnaslavljanje v živo.

Informacije
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: is@ijs.si