Menu

Program konference 2023

Zbornik 26. mednarodne multikonference, zvezek DIGIN 2023

9:30 – 10:00      Uvodni nagovori – Introduction

Vodi / Chair: dr. Ines Kožuh

 • Aida Kamišalič Latifić, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
  Video
 • Borut Čampelj, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
  Govor Borut Čampelj | Video
 • Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide
         Govor Saša Mlakar | Video
 • Mateja Toman, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenija – NSIOS
         Govor Mateja Toman | Video
 

10:00 – 11:00 Sekcija A / Session A

Vodi / Chair: dr. Maja Pušnik

 • Marko Bajec, Iztok Lebar Bajec, Tjaša Šoltes, Jernej Cvek, Jaka Čibej, Kaja Gantar, Sara Sever, Simon Krek:

         Online Notes – A Real-Time Speech Recognition and Machine Translation System for Slovene University Lectures 
          Prezentacija Marko Bajec | Video

 • Bogdan Dugonik:

          Using Auto Subtitle System Methods in Audiovisual Content
          Prezentacija Bogdan Dugonik | Video

 • Ines Kožuh, Erika Blekač, Peter Čakš, Irena Lovrenčič Držanič:
          Exploring Digital Literacy and the Use of ChatGPT among Students with Disabilities
 

11:00 – 11:30

Odmor za kavo / Coffee Break

11:30 – 12:30    Sekcija B / Session B

Vodi / Chair: dr. Bogdan Dugonik

 • Bojan Mord:
          The Technical Execution of Sign Language Interpretation on Television
 • Bogdan Cerovac, Tilen Škraba:

           General Strategies for Improving Accessibility of E-commerce
           Prezentacija Bogdan Cerovac | Video

 • Tilen Škraba, Bogdan Cerovac:

         IT Solutions accessibility – the key to empowering people with disabilities
        Prezentacija Tilen Škraba | Video

12:30 – 12:45

Kratek odmor / Short Break

12:45 – 13:45    Sekcija C / Session C

Vodi / Chair: Bogdan Cerovac

 • Zdenka Wltavsky and Jelena Ljubišić:

          Bridging Communication Gaps through the Talking Hands Project An In-depth Analysis
          Prezentacija Zdenka Wltavsky | Video

 • Boštjan Šumak, Maja Pušnik, Katja Kous: 
  Towards a Self-Assessment Tool for Enabling Inclusive Digital Education.

         Prezentacija Maja Pušnik | Video

 • Alenka Gajšt and Nataša Mauko Zimšek:

         Digital inclusion of disabled students in higher education
         Prezentacija Alenka Gajšt | Video

 • Žana Juvan, Simon Klavžar, Matevž Pogačnik, Klemen Pečnik:

          Accessible Multimodal Journey Planner: Prioritizing Inclusive UI Design
          Prezentacija Žana Juvan | Video

13:45 – 14:00   Closing discussion and nomination of the best paper award / Zaključna diskusija in podelitev plakete za najboljši članek

Vodi / Chair: dr. Ines Kožuh in dr. Matjaž Debevc
Video