Menu

Program konference

Predstavitve na konferenci DIGIN 2024 bodo organizirane po ključnih značilnostih:

  • Teme: Predstavitve bodo razporejene v sekcije, ki temeljijo na tematski povezanosti.
  • Jezik predstavitev: Večina predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku, kar odraža našo zavezanost podpori domačega jezikovnega okolja.

Snemanje dogodka: Dogodek bo sneman, s čimer zagotavljamo, da bodo dragocene vsebine dostopne širšemu občinstvu tudi po končani konferenci.